NoMachine 7.10.2

NoMachine 7.10.2

NoMachine – 34,5MB – Shareware
NoMachine is a free program that allows you to gain remote access to the desktop of a computer running Windows, Linux or Mac OS. The NoMachine application must be installed on both devices.

Tổng quan

NoMachine là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi NoMachine.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NoMachine là 7.10.2, phát hành vào ngày 05/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/10/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 7.6.2, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

NoMachine đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 34,5MB.

NoMachine Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho NoMachine!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có NoMachine cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
NoMachine
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản